Nieuws

Logo CorporatiePlein 2018

Digitalisering, robotisering, keten- en systeemintegratie: de bedrijfsvoering van woningcorporaties wordt steeds efficiënter en transparanter. Hoe ziet de bedrijfsvoering van de toekomst er voor jouw corporatie uit?
Movin’U slaat met haar software een brug naar de toekomst! Op de beurs laten wij zien hoe wij onze software inzetten om uw processen te onderhouden en verbinden.

Klik hier om het hele nieuws item te lezen!

Movin'U Logo

"Goed vastgoedbeheer verbindt het heden en de toekomst."

Klik hier om het hele nieuws item te lezen!

Woonpartners

Woonpartners (7.500 VHE) in Helmond neemt haar woningen al sinds langere tijd digitaal op. Eerst gebeurde dit door het opvoeren van werkzaamheden via scroll-lijsten. Maar Woonpartners wilde méér en koos voor Movin’U om de hoognodige professionaliseringsslag voor het onderhoudsproces te maken. Een koppeling met hun primaire systeem AX was onderdeel van de implementatie.

Klik hier om het hele nieuws item te lezen!

Welbions_rose_U

Movin’U heeft wederom een koppeling met een primair systeem gerealiseerd. Dit keer tussen Dynamics Empire van Cegeka-dsa en het Woning Opname Systeem (WOS) van Movin’U. Sinds de zomer is deze koppeling operationeel bij Welbions en worden de gegevens van de opnames in de woning rechtstreeks naar Dynamics Empire verstuurd en vice versa.

Klik hier om het hele nieuws item te lezen!

LOGO CP 2017 FC

Donderdag 21 september a.s. vindt Corporatieplein 2017 weer plaats. Hier laten vele managers van woningcorporaties zich informeren over nieuwe ontwikkelingen en is te zien hoe ICT de veranderingen in de branche ondersteunt.

Het centrale thema van Corporatieplein 2017 is: ‘innovatie over grenzen heen’. Movin’U is ook aanwezig en nodigt u van harte uit deel te nemen aan één van de informatiesessies die op onze stand gehouden wordt.

Klik hier om het hele nieuws item te lezen!

logo Woonpartners

De Brabantse woningcorporatie met 7500 woningen gaat haar woningen voortaan opnemen met het Woning Opname Systeem van Movin’U en zet daarmee een eerste stap naar meer grip op vastgoedbeheer.

Klik hier om het hele nieuws item te lezen!

logo

De nieuwe wetgeving rondom beveiliging en datalekken stelt dat klantgegevens goed beveiligd moeten zijn. Een juiste beveiliging en omgang met klantgegevens is voor Movin’U als vanzelfsprekend.

Klik hier om het hele nieuws item te lezen!

stek

Begin dit jaar fuseerde Stek Wonen uit Lisse met woningcorporatie Warmunda. Het gevolg was een groei van 700 woningen, ruim tien procent van het bezit van Stek. Wat zijn de gevolgen van de influx aan nieuwe woningen, en welke rol speelt ICT in dat proces?

Klik hier om het hele nieuws item te lezen!

stek

Na een selectietraject heeft Woonstichting Stek in Lisse (6.000 VHE) gekozen voor Woning Opname Systeem (WOS) van Movin’U om het verhuur- mutatieproces verder te automatiseren. Stek kiest hiermee voor een slimme oplossing die het proces op alle vlakken ondersteunt.

Klik hier om het hele nieuws item te lezen!

area

Area optimaliseert haar online dienstverlening naar haar huurders én ketenpartners. Met het project ‘Hart voor Digitaal’ wil Area een aantal doelstellingen bereiken: verlaging van de kosten, tevredenheid van huurders behouden/verhogen, ontzorgd worden, risico’s beperken en daarvoor gebruik maken van moderne ICT.

Klik hier om het hele nieuws item te lezen!

logo corporatie gids

Het efficiënter maken van de werkprocessen is een vaak gehoord doel bij woningcorporaties. Maar hoe maak je dit werkelijkheid? Volgens Maarten Arts, directeur bij Movin'U, is geautomatiseerde ketenintegratie met aannemers het antwoord. "Vertrouwen in elkaar en een ICT-systeem dat dit kan faciliteren zijn hierbij essentieel."

Klik hier om het hele nieuws item te lezen!

Welbions_rose_U

Detailportaal voor aannemers Welbions (15.000 VHE) gaat de digitale opdrachten die voortvloeien uit woningopname beschikbaar stellen aan de aannemer. Door het detailportaal van Movin’U te gebruiken, ziet de aannemer direct welke acties hij moet uitvoeren inclusief prijzen, prestatiebestek, cartotheekgegevens, foto’s, plattegronden, enzovoorts.

Klik hier om het hele nieuws item te lezen!

de_alliantie_logo

Zowel opzichter als aannemer nemen woningen op bij De Alliantie. De Alliantie (54.000 VHE) neemt al ruim een jaar woningen op met het Woning Opname Systeem (WOS) van Movin’U. Dat is goed bevallen en daarom nemen 'haar' aannemers sinds kort complexere woningen met dezelfde tool op. Het WOS is gekoppeld aan het Prijzenboek met prestatiebestek.

Klik hier om het hele nieuws item te lezen!

de_alliantie_logo

De Alliantie (54.000 VHE) is gestart met het digitaal opnemen van de woningen bij verhuizing van haar huurders. De medewerkers gebruiken het Woning Opname Systeem van Movin’U (WOS) dat geïntegreerd is met het prijzenboek en digitaal bestek.

Klik hier om het hele nieuws item te lezen!

vesteda-logo-nieuws

Ruim 30 medewerkers van Vesteda zijn opgeleid om de woningen digitaal op te nemen met het Woning Opname Systeem (WOS) van Movin’U. Als vastgoedbeheerder van 24.000 woningen is Vesteda zeer gebaat bij verdere optimalisatie van het mutatieproces en goede managementinformatie.

Klik hier om het hele nieuws item te lezen!

vestia_logo_website

Afdelingen Verhuur van Vestia gaan digitaal! Voortaan maken zij bij woningopnamen (voor-, eindinspecties en sleuteloverdracht) gebruik van tablets. Doel is om het proces van woningopname efficiënter, eenduidiger en overzichtelijker te maken, om het proces sneller te doorlopen. De verhuurmakelaars, administratief medewerkers en de werkvoorbereiders van onderhoud hebben een opleiding gevolgd voor het WOS en zijn enthousiast aan de slag gegaan met het Woning Opname Systeem (WOS) van Movin'U.

Klik hier om het hele nieuws item te lezen!

logo_woonpunt

Mutatieopzichters Woonpunt handelen voortaan alles digitaal af in de woning. Voor Woonpunt (±20.000 VHE) een flinke stap op het gebied van digitaal werken en procesoptimalisatie! Met de tablet in de hand kunnen de mutatieopzichters het mutatieproces ter plekke digitaal vastleggen en afhandelen. De vertrekkende huurder ontvangt de bijbehorende brieven en formulieren direct per e-mail. Hierdoor wordt een deel van de administratie automatisch gevuld, is het proces tot zijn essentie teruggebracht, wordt er tijd bespaard en zijn er door de uniformiteit geen verschillen in werkwijze.

Klik hier om het hele nieuws item te lezen!