Alle data rondom vastgoed inzichtelijk en actueel

Onjuiste, onbetrouwbare of oude data wordt in sommige gevallen bij woningcorporaties gebruikt voor belangrijke beslissingen. Dit zorgt voor extra kosten, extra tijd en het komt de huurder vaak niet ten goede. Om zeker te zijn van correcte data ten behoeve van je onderhoud en beleid, is Inspectic een goede oplossing. 
Inspectic helpt je bij het in beeld brengen en houden van alle informatie rond je vastgoed. De inventaris van woningen, maar ook huidige staat, onderhoud of renovaties vastleggen met informatie en foto's. Zo is je dossier altijd compleet, met actuele en betrouwbare vastgoeddata. Deze vastgoeddata zorgen voor weloverwogen beslissingen op basis van inzichtelijke data, en gedegen beleid. 

Met ketenpartners één compleet vastgoeddossier

Rondom het vastgoed vinden veel wijzigingen en onderhoudsactiviteiten plaats, vaak zijn leveranciers en aannemers hierbij betrokken. Alle mutaties in je vastgoed dienen natuurlijk wel correct en gestructureerd geregistreerd en geborgd te worden. Inspectic maakt het mogelijk gestructureerd gegevens vast te leggen en deze visueel toegankelijk te maken via platformen zoals Bryder.

  • Met Inspectic registreer je alle informatie en leg je foto's en documenten vast per object. 
  • Onze applicaties ondersteunen processen zoals vooropname, eindopname, sleuteloverdracht (mutatieproces), inventarisaties BKT en een opdrachtenportaal voor het verstrekken van werkbonnen en mutatiesloten.
  • Alles om de woningcorporatie te ondersteunen.
 

Deze thema's helpen woningcorporaties naar datakwaliteit en kostenbesparing

Digitaal vastgoeddossier

Als woningcorporatie alle vastgoeddata en documenten op één plek in orde. We helpen je met het up-to-date houden van gebouwinformatie. Hier lees je meer over onze vastgoeddata app voor digitaal vastgoedbeheer..

Woning Opname App

Met onze Woning Opname App leg je als woningcorporatie alle gegevens, foto's en documenten vast.  

WWS

Hoe alle informatie vastgelegd kan worden voor de WWS-bepaling lees je hier.

Mutatieproces

Administratieve ondersteuning van het mutatieproces digitaliseren en automatiseren, om de woningcorporatie te helpen. Vooropname, eindopname en sleuteloverdracht zijn te vinden in dit thema van de woningcorporatie software.

Oplevering

Meer informatie over het thema oplevering voor woningcorporaties lees je hier

Koppeling met Bryder

Door deze koppeling is je gebouwinformatie in Bryder altijd actueel, je neemt namelijk op locatie gegevens op met Inspectic.

Kunnen we jouw corporatie ondersteunen in een digitaal en efficiënt proces?