Inspectie woningen

In deze digitale Woning APK binnen Inspectic is het makkelijk om de veilgheid te beoordelen van de technische installaties in woningen. Denk hierbij aan onder andere Elektra, Gas en Water Installaties. Een perfecte manier voor de woningverhuurder om aan te tonen dat je aan de zorgplicht voor veiligheid van de huurders voldoet.

Als inspecteur ondersteund

  • Gebreken, schade, letsel en ongevallen voorkomen
  • Inzicht in controlepunten over de installaties
  • Periodieke inspecties: met Inspectic eenvoudig valideren

Efficiënt de NEN 8025 inspecteren?