Uniforme, complete en overzichtelijk inspecties digitaal

Sanne Bodewes van Welbions

Technisch Woonconsulent

Voordat we met de systemen van Movin'U gingen werken, was er pen en papier.

Logo

Wij stellen Sanne Bodewes, Technisch Woonconsulent bij Welbions de vraag hoe de systemen van Movin'U het dagelijkse werk veranderd hebben.

Complete en overzichtelijke inspecties

Voordat we met de systemen van Movin'U gingen werken, werden alle inspecties met pen en papier gedaan. Dit leverde veel schrijfwerk op en daarna veel overtypwerk. Nu lopen we met de tablet de woning door, ruimte voor ruimte. Door het systeem worden we 'gedwongen' om alle onderdelen te bekijken en te beoordelen. Dit levert complete en overzichtelijke inspecties op. De huurder krijgt een nette, duidelijke en vooral ook een overzichtelijke brief, waarin de werkzaamheden staan die nog uitgevoerd moeten worden voor de eindinspectie. Een groot voordeel: de inspectie staat na synchroniseren direct in het systeem. De collega's op kantoor hebben alle inspectiegegevens dus al op hun computer voordat de collega verantwoordelijk voor de opname weer terug is.

We vroegen haar ook waarin Movin'U excelleert.

Overzichtelijk en gebruiksvriendelijk
Wat Movin’U uniek maakt is dat zij heel overzichtelijke en gebruiksvriendelijke software bieden. Het systeem leid je door de woning en er is een controle of alle ruimtes bekeken en beoordeeld zijn. Geen keuzemenu's waar je eindeloos doorheen moet scrollen zoals bij andere systemen. Het systeem is juist zo ingericht dat we de inspectie zo snel mogelijk kunnen uitvoeren zonder type- en scrolwerk. Keuzes worden eenvoudig gemaakt door aan te tikken. Met de onderliggende basismodule bestaat de mogelijkheid om het naar eigen smaak in te richten. Bij andere systemen is dit niet altijd mogelijk; vaak moet bijvoorbeeld een landelijke werkgroep van gebruikers er een oordeel over geven.

En wat vindt de huurder?

Minder discussies en misverstanden
Huurders vinden het overzichtelijk en duidelijk. Met name de brief met afspraken wordt zowel door huurders als collega’s als positief ervaren. Huurders krijgen een duidelijk overzicht van werkzaamheden die ze zelf nog uit moeten voeren voor de eindinspectie. Door de koppeling met het prijzenboek van Movin’U hebben ze ook direct inzicht in de kosten als ze besluiten de werkzaamheden niet uit te voeren. Ook is direct een overnamelijst beschikbaar met zaken die ter overname zijn of die verwijderd meten worden, inclusief eventuele kosten voor het verwijderen. Deze werkwijze geeft transparantie naar de huurder en leidt tot minder discussies en misverstanden.

Tenslotte wat zijn de groeimogelijkheden?

De modules vallen als puzzelstukjes in elkaar
Om aan te sluiten bij de digitaliseringwensen van corporaties biedt Movin'U losse modules aan. Wil de ene corporatie alleen woningopnames digitaliseren, de ander wil alleen aan de slag gaan met de cartotheek. Daarom is het complete, geïntegreerde systeem 'opgeknipt' in modules. Alle modules tezamen vallen als puzzelstukjes in elkaar en dat maakt 'een compleet plaatje'; het meest optimale systeem.