Disclaimer & Privacy

Disclaimer
Het onderstaande is van toepassing op onze website. Door de website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.
 
Movin'U werkt de inhoud van de website regelmatig bij en actualiseert de website regelmatig. Ondanks deze inspanningen, is het mogelijk dat inhoud van deze website onvolledig of verouderd is.
Movin'U geeft op geen enkele wijze garantie over de juistheid of volledigheid van de informatie die op deze website wordt geraadpleegd.
Movin'U biedt geen garantie over de veiligheid van onze website en kan zodoende niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade die direct of indirect wordt geleden door het gebruik van onze website.
Movin'U is niet verantwoordelijk voor pagina’s van externe partijen waar naar verwezen wordt.
Movin'U verschaft informatie op haar website, zonder enkele garantie of waarborg. Aan de informatie op de website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend.
Movin'U kan niet aansprakelijk worden gesteld welke schade dan ook gelden door het gebruik van de informatie op onze website.
Movin'U zal de website naar eigen inzicht en op ieder gewenst moment veranderen of beëindigen. Movin'U kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van wijzigingen of beëindiging op of van haar website.
Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het gebruik van alle informatie welke gegeven wordt op onze website.

Alle rechten voorbehouden.
Op alle teksten op deze website rust auteursrecht. Het is zonder toestemming niet toegestaan om de  teksten of afbeeldingen of andere informatie en documenten te kopiëren, verspreiden of op een andere manier openbaar te maken. 

Privacy
Movin'U heeft een privacybeleid vastgesteld. Hierin wordt aangegeven hoe Movin'U omgaat met persoonsgegevens. Dit document kan worden opgevraagd via info@movinu.nl