De Onderhoudspiegel

De koppeling tussen beide pakketten, levert informatie op van de uitgevoerde werkzaamheden bij mutatie onderhoud en niet planmatig onderhoud. Deze worden gespiegeld aan de geprognotiseerde budgetten vanuit het MJOP. Daarnaast wordt de informatie vanuit het MJOP beschikbaar in de Movin’U applicaties op locatie.

  • direct inzicht in MJOP op locatie
  • feedback vanuit dagelijks onderhoud naar MJOP 
  • betere keuzes door meer informatie 
  • verbeterde budgetteringsoftware-icon

Onderhoud en meerjarenplanning inzichtelijk

Door de correcte informatie te delen, beschikken de verschillende afdelingen eenduidige informatie.
 

Data van onderhoud en planning delen

Door een match te maken tussen het opgestelde MJOP in Vastware met de gestructureerde data vanuit Movin’U, ontstaat er een beter inzicht in de kwaliteit van het vastgoed.  Daarnaast levert het de medewerkers op locatie direct inzicht in de geplande MJOP activiteiten. Inzicht in MJOP op locatie: minder dubbel werk en uitgaves,  Inzicht in de gerealiseerde werkzaamheden en statussen rond onderhoud, reparatie en niet planmatig onderhoud. Tijdwinst bij opnames. Kortere doorlooptijd naar woonruimte bemiddeling systeem. SVB strategie extra ondersteund. Verbeterde budgettering.

Chart

Geïnteresseerd geraakt in de mogelijkheden?

Wij vertellen je graag wat wij voor jou en je organisatie kunnen betekenen.