Movin'U tekent het convenant van Ketenstandaard Sales005!

Door Andreas Arts

09 mei 2019

De SALES Standaard zorgt voor snelle en foutloze elektronische communicatie in de keten van bouwers.

Het gaat om de Onderhoudsopdracht, Onderhoudsstatus en het Planningsbericht. Dit maakt dat ketensamenwerking nog beter zal gaan verlopen.

Blog Post Image

Movin’U ondersteunt “Ketenstandaard” voor berichtenverkeer tussen u als corporatie /opdrachtgever en uw aannemers.
 
Sinds het begin van dit jaar ondersteunt Movin’U de “Ketenstandaard” voor uitwisseling van berichten tussen corporatie en aannemers. In februari is de koppeling Sales005  bij Woningcorporatie De Alliantie live gegaan.

Hiermee is een grote stap gezet in het standaardiseren van de communicatie tussen De Alliantie en haar aannemers. 

Wilt je ook weten wat Movin’U voor je kan betekenen, neem dan contact met ons op.

Terug naar overzicht