Blinde vlek voor datakwaliteit bij corporaties wegnemen

Door Celeste Greve

06 april 2021

Afgelopen week is er een artikel verschenen van CorporatieMedia, waarin Roel Jakobs uitlegt hoe corporaties een duidelijk en actueel beeld kunnen krijgen van hun bezit en hoe dit bij elke inspectie te verbeteren en actualiseren is, dankzij Movin'U.

Blinde vlek voor datakwaliteit bij corporaties wegnemen

Bron: CorporatieMedia Foto: Movin'U

De laatste jaren is het belang van goede datakwaliteit enorm gegroeid in de sector. Maar toch lukt het sommige corporaties nog niet een actueel en duidelijk beeld op hun bezit te hebben. Hoe zorg je hiervoor en – nog belangrijker – hoe verbeter je dat beeld bij elke inspectie? CorporatieGids.nl sprak daarover met Roel Jakobs, Business Development Manager van Movin’U.

“Om beleid voor nu én in de toekomst gedegen te kunnen opstellen, is het noodzakelijk om kwalitatief goede data te hebben die valide, betrouwbaar en toegankelijk is,” begint Roel het gesprek. “In andere woorden; data zijn de drager van goed beleid bij woningcorporaties. Gelukkig zien we steeds meer dat door de toepassing van gestandaardiseerde en uniforme opnamemethoden de kwaliteit van deze data verbetert.”

Blinde vlek voor datakwaliteit
Desondanks heerst er binnen de vastgoedsector een soort ‘blinde vlek voor datakwaliteit’, legt Roel uit. “Om corporaties daarbij te helpen, leveren we vanuit Movin’U een uniform, multidisciplinair inspectieplatform. Hiermee borg je datakwaliteit nu én in de toekomst. Dat gebeurt door corporaties niet steeds data opnieuw op te laten nemen waardoor er fouten en ruis ontstaan, maar hen gebruik te laten maken van een gestructureerd datamodel dat ervoor zorgt dat de data bij elke inspectie wordt gevalideerd en daardoor de kwaliteit verbetert.”

Doel
“De waarde van locatieopnamen is afhankelijk van het doel waarvoor het dient,” gaat Roel verder. “Zo is een goed inzicht in brandmelders noodzakelijk om te voldoen aan wet- en regelgeving. Of is het correct registreren van een energielabel noodzakelijk voor een goede huurprijs op basis van correcte puntentelling. De waarde van locatieopnamen is onder meer afhankelijk van de bewerkingen die er met de data worden uitgevoerd. Voor de aansluitende processen is kwalitatieve, uniforme locatiedata onmisbaar.”

Menselijke factor
Ook wanneer er gebruikgemaakt wordt van een gestructureerd datamodel, is de menselijk factor nog steeds het allerbelangrijkste voor het goed uitvoeren van inspecties op locatie. “Natuurlijk wordt door technologische ontwikkelingen de inspecteur steeds beter ondersteund en gefaciliteerd. Maar uiteindelijk is de mens degene die de observatie omzet naar registratie. Men blijft verantwoordelijk voor de input, maar een digitale, aantrekkelijke manier van registeren en valideren is ook voor de nieuwe generatie collega’s een stuk aantrekkelijker.”

Ketenpartners
Een goede samenwerking met ketenpartners is dan ook essentieel, vertelt Roel: “Woningcorporaties voeren steeds minder vaak zelf de woningbezoeken uit, waardoor het registeren van data op locatie de taak wordt van de ketenpartner. We zien dat de ketenpartners steeds meer om verantwoording van hun werkzaamheden wordt gevraagd. Een correcte locatieopname of -inspectie is immers essentieel voor goede datakwaliteit, onderhoud en beleid. Overigens zorgt dit tegelijkertijd voor meer datakwaliteit, omdat de verschillende ketenpartners bij elke opname de data van een vastgoedobject verifiëren en valideren. Zo wordt de datakwaliteit door de keten bewaakt.”

Routekaart
Op de vraag hoe de routekaart eruit ziet voor woningcorporaties op weg naar goede datakwaliteit, sluit Roel af: “Het begint bij het centraliseren van data en de mate van dataverrijking en kwaliteitsborging bepalen. Ook is het belangrijk vooraf de houdbaarheid van je datavelden én de gewenste databehoefte voor je beleid vast te stellen. Daarna kun je werken aan een stappenplan voor het completeren van ontbrekende data, vaak per complex. Zodra je dit hebt afgerond kun je omissies analyseren en jezelf de belangrijkste vraag stellen; hoe hou je de kwaliteit van data ook in de toekomst hoog. Datacentralisatie is immers de baken voor een goed beleid.”

Terug naar overzicht