Verdere ketenintegratie Welbions

Empty attachment or post type not equal 'attachment'

Detailportaal voor aannemers

Welbions (15.000 VHE) gaat de digitale opdrachten die voortvloeien uit woningopname beschikbaar stellen aan de aannemer. Door het detailportaal van Movin’U te gebruiken, ziet de aannemer direct welke acties hij moet uitvoeren inclusief prijzen, prestatiebestek, cartotheekgegevens, foto’s, plattegronden, enzovoorts. Door deze uitbreiding op het WoningOpnameSysteem (WOS) heeft de aannemer alle opdrachten digitaal beschikbaar en kan ze desgewenst exporteren naar bijvoorbeeld excel of csv-bestand. Dit levert Welbions een enorme tijdsbesparing op bij het doorzetten van opdrachten. Inzicht in onder andere de status van een opdracht maakt dat Welbions het overzicht behoudt. Mailen is verleden tijd, alles wordt geautomatiseerd beschikbaar gesteld aan de betreffende aannemer(s).