Movin’U levert innovatie aan project “Hart voor Digitaal” bij Area Wonen

Movin'U levert innovatie aan project 'Hart voor Digitaal' bij Area Wonen

area

Area optimaliseert haar online dienstverlening naar haar huurders én ketenpartners. Met het project ‘Hart voor Digitaal’ wil Area een aantal doelstellingen bereiken: verlaging van de kosten, tevredenheid van huurders behouden/verhogen, ontzorgd worden, risico’s beperken en daarvoor gebruik maken van moderne ICT.

Door de samenwerking met Movin’U verder uit te breiden, kan Area nu haar vastgoedbeheer integraal benaderen en ketensamenwerking verder vorm geven. De medewerkers van Area werkten al met het Woning Opname Systeem en het aannemersportaal van Movin’U, maar dit wordt nu uitgebreid met het Prijzenboek & digitaal bestek, de Planningtool (incl. voorraadbeheer en Vakman-app) en de moderne Cartotheek 2.0 van Movin’U. Hierdoor wordt al het dagelijkse onderhoud op een eenduidige wijze afgehandeld. Dit geeft inzicht, efficiëntie en grip op de kosten.

Met de software van Movin’U wordt bij Area nu al het dagelijks onderhoud gefaciliteerd en afgehandeld. Door de gerealiseerde koppelingen met Umbrella van Malengo en met Viewpoint van Itris, wordt het beste resultaat behaald uit alle systemen. Zo dient de huurder zijn reparatieverzoek in via het portaal van Malengo, wordt de reparatie ingepland en verwerkt door de systemen van Movin’U en vindt via een koppeling de financiële boeking plaats in Viewpoint. Dit zorgt dat Area haar online dienstverlening optimaal kan organiseren.

Movin’U zorgt niet alleen voor digitale afhandeling, maar ook voor ketensamenwerking en procesverbetering (lean organiseren). De software van Movin’U brengt een andere werkwijze die aansluit bij de technologische ontwikkelingen. Area maakt hiermee een grote stap in haar online dienstverlening naar de huurders en voldoen aan de wens van haar ketenpartners om meer digitaal te werken.