Movin’U realiseert ook koppeling met AX van Aareon

Movin’U realiseert ook koppeling met AX van Aareon

Woonpartners

Woonpartners (7.500 VHE) in Helmond neemt haar woningen al sinds langere tijd digitaal op. Eerst gebeurde dit door het opvoeren van werkzaamheden via scroll-lijsten. Maar Woonpartners wilde méér en koos voor Movin’U om de hoognodige professionaliseringsslag voor het onderhoudsproces te maken. Een koppeling met hun primaire systeem AX was onderdeel van de implementatie.

Door met het Woing Opname Systeem (WOS) van Movin’U de woningen op te nemen en rechtstreeks de opdrachten te verstrekken naar de aannemer, wordt het gehele proces efficiënter zonder de regie te verliezen.

Het digitaal opnemen zorgt ervoor dat meer en juiste informatie over de woning wordt vastgelegd. Hierdoor beschikken de verschillende afdelingen over meer inzicht in het woningbezit. De woning kan sneller en met de juiste informatie worden aangeboden. Klantvragen kunnen eenvoudig en direct beantwoord worden. Maar ook de aannemer heeft direct toegang tot deze informatie om het werkproces goed te faciliteren. Werkzaamheden worden op een gemakkelijke manier opgenomen en teruggekoppeld aan de aannemer. Tevens zijn totaaloverzichten over de kwaliteit van het bezit of de aanwezige ZAV’s gemakkelijk te maken.

De opdrachtverstrekking naar de aannemer gaat via het aannemersportaal, de opdrachtregels worden gebundeld naar de juiste kostensoort met bonnummer. Omdat dit een geautomatiseerd proces is, vindt de eigenlijke opdrachtverstrekking al in de woning plaats. Door gebruik te maken van het prestatiegerichte prijzenboek en bestek van Movin’U heeft de woonmakelaar ter plaatse inzicht. Kortom gemakkelijker en completer opnemen!

Tenslotte vindt de facturatie plaats op basis van een verstrekte opdracht met het daarbij behorende bedrag. Omdat meerwerkbonnen bijna overbodig worden bestaat de controle van de facturen louter nog uit het controleren of het gefactureerde bedrag overeenkomt met de opdracht. Dit zorgt voor een interne efficiëntieslag en verdere professionalisering van het mutatieonderhoud.