Movin’U ISO 27001 gecertificeerd

Movin’U ISO 27001 gecertificeerd

logo

Beveiliging klantgegevens
De nieuwe wetgeving rondom beveiliging en datalekken stelt dat klantgegevens goed beveiligd moeten zijn. Een juiste beveiliging en omgang met klantgegevens is voor Movin’U als vanzelfsprekend. Al voor dat zij begon aan het ISO 27001 certificeringstraject werden risico’s geanalyseerd en maatregelen genomen. De beleidsuitgangspunten die ten grondslag liggen aan deze analyse zijn voor onze klanten beschikbaar. Na interne en externe audits en controle op de processen, heeft een auditor van BSI vastgesteld dat Movin’U de benodigde maatregelen heeft getroffen om haar klanten te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang en bewerking van de gegevens.

ISO-certificaat
“Met het behalen van het ISO 27001 certificaat is onze informatiebeveiliging nu ook zichtbaar voor onze klanten. De risico’s zijn benoemd en beschreven met daarbij de beschrijving van de processen en middelen om de risico’s tot een minimum te beperken. Deze certificering is een onafhankelijke bevestiging dat de vertrouwelijke gegevens van onze klanten op een correcte en veilige manier zijn opgeslagen”, aldus Andreas Arts, Operationeel Directeur van Movin’U.

Monitoren kwaliteit
De ISO 27001 certificering is voor Movin’U een continu proces waarbij jaarlijks een formele audit wordt afgenomen door de onafhankelijk auditor BSI. De borging van de informatiebeveiliging, zit in de diverse processen die aanwezig zijn en welke periodiek worden gecontroleerd en eventueel bijgesteld. Ook wordt er wanneer nodig, een nieuwe risicoanalyse uitgevoerd. Hiermee kunnen de klanten van Movin’U erop rekenen dat de vertrouwelijkheid van hun data blijft geborgd.