Alliantie

NIEUWS

Empty attachment or post type not equal 'attachment'

De Alliantie kiest voor digitaal prijzenboek Movin'U

De Alliantie (45.000 VHE) is vanaf januari gestart met het digitaal opnemen van de woningen bij verhuizing van haar huurders. De medewerkers gebruiken het Woning Opname Systeem van Movin’U (WOS) dat geïntegreerd is met het prijzenboek en digitaal bestek.

Via een slimme beslisboom legt de medewerker op de tablet eenvoudig de acties voor de aannemer vast. Elke actie is automatisch gekoppeld aan een prijs uit het prijzenboek van Movin’U en wordt ondersteund door een digitaal bestek. Dit zorgt voor een eenduidige werkwijze een heldere communicatie naar de aannemer. De software geeft handvatten voor verdere ketensamenwerking. In het bestek zijn bijvoorbeeld de onderhoudsnormen en materialen vermeld zodat alle 9 hoofdaannemers van de Alliantie dezelfde werkwijze hanteren. Via het aannemersportaal ontvangt elke aannemer tevens alle details van de opdracht inclusief foto’s en plattegronden. De integratie van het digitaal opnemen in de woning tot en met het accorderen van de werkopdrachten door de aannemer zorgt voor verdere automatisering van het proces en dus een besparing in administratieve handelingen.